කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික නවම් මහ පෙරහැර සඳහා ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් සමඟ සහභාගී වුනෙමි..

கொழும்பு ஹுனுப்பிடிய கங்காராம விஹாரையினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும்வருடாந்த நவாம் மஹா பெரஹர நிகழ்வுக்கு கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன் கலந்து கொண்டேன்..

At the historic Navam maha Perahara of Hunupitiya Gangarama Temple in Colombo, Hon. Prime Minister @ranil_wickremesinghe was present at the event... (2019-02-19)


අනුරාධපුර අටමස්ථානයන්හි හා වෙනත් පූජනීය ස්ථාන වැඳ පුදා ගනිමින් නායන හිමිපාණන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාද ලබාගතිමි. (2019-01-29)
අනුරාධපුර ශ්‍රී සාරානන්ද පිරිවෙනේදී.ශ්‍රී මහා බෝධී උඩමලුව විහාරයේ පල්ලේගම සිරිනිවාස හිමියන් බැහැදැකීම සහ උන්වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සහ ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කිරීම..

ஶ்ரீ மஹா போதி விகாரையின் விகாராதிபதி வணக்கத்திற்குரிய பல்லேகம சிறிநிவாச தேரரை சந்தித்து ஆசிர்வாதம் பெற்றுக்கொண்ட போது. (2019-01-29)රුවන්වැලි සෑ විහාරාධිපති පල්ලේගම හේමරතන හිමියන් බැහැදැකීම..

ருவான்வெலி சே விகாராதிபதி பல்லேகம ஹேமரத்தின தேரரை சந்தித்த போது. (2019-01-29)අභයගිරි විහාරාධිපති කල්අංචියේ රතනසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැ දකිමින්.

அபயகிரி விகாரையில் விகாராதிபதி வணக்கத்திற்குரிய கல்அன்சியே ரத்தினசிறி தேர்ரை சந்தித்த போது (2019-01-29)ථූපාරාම වෙහෙර විහාරස්ථානය වන්දනා කිරීම.

.தூபாராம விகாரையை தர்ஷிக்கும் போது. @ Thuparama(2019-01-29)ඡේතවනාරාමාධිපති ඉහල හල්මිල්ලෑවේ රතනපාල ස්වාමීන් වහන්ස බැහැ දකිමින්.

ஜேத்தவனாராம விகாரையில் விகாராதிபதி வணக்கத்திற்குரிய ஹிகல அல்மில்லேவ ரத்தினபால தேர்ரை சந்தித்த போது(2019-01-29)


More Bodu Pubuduwa Events...