කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික නවම් මහ පෙරහැර සඳහා ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් සමඟ සහභාගී වුනෙමි..

கொழும்பு ஹுனுப்பிடிய கங்காராம விஹாரையினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும்வருடாந்த நவாம் மஹா பெரஹர நிகழ்வுக்கு கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன் கலந்து கொண்டேன்..

At the historic Navam maha Perahara of Hunupitiya Gangarama Temple in Colombo, Hon. Prime Minister @ranil_wickremesinghe was present at the event... (2019-02-19)

අනුරාධපුර අටමස්ථානයන්හි හා වෙනත් පූජනීය ස්ථාන වැඳ පුදා ගනිමින් නායන හිමිපාණන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාද ලබාගතිමි. (2019-01-29)
අනුරාධපුර ශ්‍රී සාරානන්ද පිරිවෙනේදී.
‍ශ්‍රී මහා බෝධී උඩමලුව විහාරයේ පල්ලේගම සිරිනිවාස හිමියන් බැහැදැකීම සහ උන්වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සහ ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කිරීම..

ஶ்ரீ மஹா போதி விகாரையின் விகாராதிபதி வணக்கத்திற்குரிய பல்லேகம சிறிநிவாச தேரரை சந்தித்து ஆசிர்வாதம் பெற்றுக்கொண்ட போது. (2019-01-29)
රුවන්වැලි සෑ විහාරාධිපති පල්ලේගම හේමරතන හිමියන් බැහැදැකීම..

ருவான்வெலி சே விகாராதிபதி பல்லேகம ஹேமரத்தின தேரரை சந்தித்த போது. (2019-01-29)
අභයගිරි විහාරාධිපති කල්අංචියේ රතනසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැ දකිමින්.

அபயகிரி விகாரையில் விகாராதிபதி வணக்கத்திற்குரிய கல்அன்சியே ரத்தினசிறி தேர்ரை சந்தித்த போது (2019-01-29)
ථූපාරාම වෙහෙර විහාරස්ථානය වන්දනා කිරීම.

.தூபாராம விகாரையை தர்ஷிக்கும் போது. @ Thuparama(2019-01-29)


ගරු කථානායක කරූ ජයසුරිය මහතා සමඟ ත්‍රෛනිකායික මහා නායක හිමිවරුන් බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව රටේ පවතින ආරක්ෂක තත්තවය හා ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත වෙසක් උත්සවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරින...(2019-05-15)අපවත්වී වදාල අතිපූජ්‍ය වතුරුවිල හේමාලෝක නාහිමියන්ගේ තෙමස් පූර්ණ පිංකම සහ අනුස්මරණ ධර්මශාලාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව ...(2019-04-18)
සෝමාවතී රජ මහා විහාරාධිපති පූජ්‍ය පහමුණේ ශ්‍රී සුමංගල නායක හිමිපාණන් බැහැදැක ආශිර්වාද ලබාගැනීම..

சோமாவதி ரஜ மஹா விகாரையின் விகாராதிபதி வணக்கத்திற்குரிய பஹாமுனே ஸ்ரீ சுமங்கல நாயக்க தேரரை சந்தித்து ஆசீர்வாத்தயை பெற்று கொண்டேன்.. (2019-01-30)අපවත් වී වදාල ගම්පහ දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ගොළුම්මහර ශ්‍රී සුභද්‍රාරාමාධිපති ධර්මකීර්තී ශ්‍රී පඤ්ඤාලෝක ශාස්ත්‍ර විශාරද පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය වතුරවිල හේමාලෝක ස්වාමින් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය.

அமரர் கம்பஹா மாவட்டத்தின் பிரதான சங்கநாயக்க கொளும்மஹார சுபத்திராராம விகாராதிபதி ஸ்ரீ பன்ஞாலோக பண்டிதர், தர்மகீர்த்தி வணக்கத்திற்குரிய வத்துருகம ஸ்ரீ பன்ஞாலோக தேரரின் பூத உடலுக்கு இறுதி அன்ஞலி செலுத்தும் போது....(2019-01-21)අපවත් වී වදාල ගම්පහ දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ගොළුම්මහර ශ්‍රී සුභද්‍රාමාධිපති ධර්මකීර්තී ශ්‍රී පඤ්ඤාලෝක ශාස්ත්‍ර විශාරද පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය වතුරගම හේමාලෝක සවාමින් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයට ගෞරව දක්වමින්....(2019-01-19)අපවත් වී වදාල ගම්පහ දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ගොළුම්මහර ශ්‍රී සුභද්‍රාමාධිපති ධර්මකීර්තී ශ්‍රී පඤ්ඤාලෝක ශාස්ත්‍ර විශාරද පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය වතුරගම හේමාලෝක සවාමින් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයට ගරු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සමගින් ගෞරව දක්වමින්.
கம்பஹா மாவட்டத்தின் பிரதான சங்கநாயக்க கொளும்மஹார சுபத்திராராம விகாராதிபதி ஸ்ரீ பன்ஞாலோக பண்டிதர், தர்மகீர்த்தி வணக்கத்திற்குரிய வத்துருகம ஶஸ்ரீ பன்ஞாலோக தேரரின் பூத உடலுக்கு இருதி அன்ஞலி செலுத்துகதற்காக கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களுடன் கலந்து கொண்டேன்....(2019-01-19)මහා විහාර වංශික ශ්‍යමෝපාලි මහා නිකායේ අස්ගිරි පාර්ශවයේ අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ධම්මසිද්ධි මහනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ බැහැ දැකීමට අස්ගිරි මහ විහාරයට පැමිණියෙමි.

மஹா விகாரையின் சியாமோபாலி மஹா நிகாயத்தை சேர்ந்த அச்கிரிய பீடத்தின் வணக்கத்திற்குறிய வரகாகொட தம்மசித்தி தேரரை சந்திப்பதட்காக அச்கிரிய விகாரைக்கு சென்றேன்....(2019-01-15)ස්‍යමොපාලි මහා නිකායේ මල්වතු පාර්ශවයේ විසිහය වන මහනායක අති පූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ බැහැ දැක ආසිරි ලබා ගැනීමට මල්වතු මහා විහාරයට පැමිණියෙමි.

சியாமோபாலி மஹா நிகாயத்தை சேர்ந்த மல்வத்து பீடத்தின் இருபத்தாராவது மஹாநாயக்க வணக்கத்திற்குரிய ஸ்ரீ சித்தார்த தேரரை சந்தித்து தேரரின் ஆசிர்வாதத்தை பெருவதற்கு மல்வத்து மஹா விகாரைக்கு சென்றேன்.....(2019-01-15)ස්‍යමොපාලි මහා නිකායේ මල්වතු පාර්ශවයේ විසිහය වන මහනායක අති පූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ බැහැ දැක ආසිරි ලබා ගැනීමට මල්වතු මහා විහාරයට පැමිණියෙමි.

சியாமோபாலி மஹா நிகாயத்தை சேர்ந்த மல்வத்து பீடத்தின் இருபத்தாராவது மஹாநாயக்க வணக்கத்திற்குரிய ஸ்ரீ சித்தார்த தேரரை சந்தித்து தேரரின் ஆசிர்வாதத்தை பெருவதற்கு மல்வத்து மஹா விகாரைக்கு சென்றேன்.....(2019-01-15)අප රජය මගින් ලෝකවාසී බෞද්ධ බැතිමතුන්ගේ උතුම් ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම අද (ජනවාරි 5) දින මාතලේ අලුවිහාරේ පුදබිමේදී සිදු කල වගයි.

எமது அரசாங்த்தினால் உலக பௌத்த பக்தர்களின் புனித் திரிபீடகம் தேசிய உரிமையாக அறிவிக்கும் நிகழ்வு இன்று (ஜனவாரி மாதம் 05 ஆம் திகதி) மாத்தளை அலுவிகாரையில் இடம்பெற்றன.

Our government has Declared the sacred pali canon of Tripitaka a National Heritage at the Aluvihare Temple in Matale on Saturday 5th January....(2019-01-05)අත්තනගල්ල වාරන රජමහා විහාරයේ පැවති ලංකාදීප සදහම් චාරිකා ආගමික වැඩසටහනට සහභාගි වෙමින් දහම් පාසල් දරැවන්ට දිරියක් වුනෙමි.

அத்தனகல்ல வாரன ரஜமஹா விகாரையில் நடைபெற்ற லங்காதீப சதஹம் மத வழிபாட்டில் கலந்து கொண்ட்துடன் இதன் போது அறநெறி பாடசாலை மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புத்தகங்களை வழங்கி வைத்தேன்.

Attended the Lankadeepa Sadaham Charika religious program held at the Varana Rajamaha Viharaya in Aththanagalla to support Dhamma School students.(2018-12-31)පාලටුවේ ඛෙත්තාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන සංඝාවාස ගොඩනැඟිල්ල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වුනෙමි..

பாலடுவ கெத்தாராம புராண விகாரையின் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மதத் தலைவர்கள் தங்கும் கட்டிடத் தொகுதியை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வின் போது (2018-10-24)කොල්ලුපිටිය වාළුකාරාම මහා විහාරය විසින් 55 වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබු ඇසළ මහා පෙරහැරේ සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වුනෙමි. .
கொல்லுப்பிட்டிய வலுகாராம விகாரையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 55 வது எஸல மஹா பெரஹரா ஆரம்பநிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்..(2018-09-07)කුඹල්ඩිවෙල සිරි සද්ධර්මෝදය මහා පිරිවෙන් විහාරයට අයත් කවුඩාඋල්ල ග්‍රාමයේ පිහිටි අභිනවයෙන් ඉදිකිරීමට නියමිත තෙමහල් ධර්මසාලාව සඳහා මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වුනෙමි.
குபல்டிவெல ஸ்ரீ சத்தர்மோதய விகாரைக்கு சேர்ந்த கவுடுள்ள கீராமத்தில் அமைந்துள்ள புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மூன்று மாடிகள் கொண்ட கட்டிட தொகுதிக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன.
Laid foundation stone for the proposed three storey Dharmashala building at the Kumbaldiwela Siri Sadharmodaya Maha Viharaya in Kavudaaulla, Kegalle..(2018-08-26)


අනුරාධපුර පදවි ශ්‍රීපුර වෙහෙරගල ඓතිහාසික රජමහා විහාරයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරුණු ලැබු දාගැබේ කොත නිරාවරණය කිරිමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය සහභාගී වුනෙමි. .
வரலாற்று சிறப்புமிக்க அனுராதபுரம்பதவி ஶ்ரீபுர வேஹெரகல ரஜமகா விகாரையில் புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்ட தாது கொபுரத்தை திறந்து வைக்கும் புண்ணிய நிகழ்வில் கலந்து கொணடேன்.(2018-08-23)


Ruwan Wijewardene Published by Denver Rids Fernando · 11 hrs · හෙයියන්තුඩුව දේවමිත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙහෙනින් වහන්සේලා උදෙසා අභිනවයෙන් ඉදිකළ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සව අවස්ථාවට සහභාගි වුනෙමි.
ஹெய்யந்துடுவ தேவமித்த பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள வணக்கத்திற்குரிய தேரர்களுக்காக புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்ட புதிய கட்டிட தொகுதியை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்.
Declared open the newly built Sanghawasa building for Bhikkhunis in Dewamiththa, Heiyanthuduwa..(2018-08-22)


ITN මාධ්‍යජාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සවනක් රැස් සම්බුදු ධර්ම දේශනය සහ ආගමික වැඩසටහන හෙයියන්තුඩුව ඓතිහාසික පුරාණ රජමහා විහාරයේ පැවති අතර එම ආගමික වැඩසටහන සඳහා සහභාගි වුනෙමි .
சுவாதீன தொலைகாட்சி வலையமைப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சவனக் ரெஸ் மத வழிபாட்டு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஹெய்யந்துடுவ ரஜமகா விகாரையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டேன்.
Attended the "Sawanak Res" poya day religious sermon held at the historic Heiyanthuduwa Raja Maha Viharaya, religious ceremony was organized by ITN Sri Lanka media network..(2018-08-22)


මාගේ ආදරණීය පියාණන්ගේ ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ පැවැති ආගමික වතාවත් සඳහා සහභාගී වුනෙමි.

என் அன்பான தந்தையின் 81 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஹுனுபிடியகங்காராம விஹாரையில் இடம்பெற்ற மத வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டேன்.

A religious ceremony held at the Hunupitiya Gangaramaya Temple to invoke blessings on my dear father on his birthday.(2018-07-03)

තන්තිරිමලේ ඓතිහාසික රජමහ විහාරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් විජය පුවත්පත් ආයතනය 15 වන වරටත් පවත්වන ‘ලංකාදීප පොසොන් ආලෝක පූජාව’ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වුනෙමි.(2018-06-27)
வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தந்திரிமலை ரஜ மஹா விஹாரையை மையப்படுத்தி விஜய பத்திரகை நிறுவனத்தினால் 15 முறையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட “லங்காதீப் பொசொன் ஆலோக பூஜை” திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டேன்.

දෙල්ගොඩ කඳුබොඩ විවේකාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිවන සංඝාවාසයේ ඉදිකිරිම් කටයුතු සහ යෝජිත හිටි පිළිමය ඉදිකිරිමට නියමිත ස්ථානය නිරික්ෂණය කිරිමේ අවස්ථාවට සහභාගී වුනෙමි.

தெல்கொட கந்துபொடை விவேகாராம விகாரையில் புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட உள்ள கட்டித் தொகுதியை மற்றும் புத்தரின் சிலயை நிர்மானிப்பதற்கு உரிய இடத்தை கண்காணிக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்.(2018-06-25)

කැළණිය බොල්ලෑගල ශ්‍රි විජයාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති අති උත්තම ධාතුන් වහන්ස්ලා සහ අග්‍ර ශ්‍රාවක ධාතුන් වහන්සේලා වැඳ පුදා ගැනීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වුවෙමි.

களனி பொல்லாகலை ஸ்ரீ விஜயாராம விகாரையில் நடைபெற்ற புனிதமான நினைவுச்சின்னங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவது மற்றும் மத வழிபாடுகளில் கலந்து கொண்​டேன். (2018-05-28)බියගම විවේකාරාම විහාරස්ථානයේදි පැවති ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක අන්තර් දහම් පාසල් තරඟ වලින් ජයග්‍රහනය කල දරුවන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරිමේ උත්සවය සඳහා සහභාගි වුනෙමි. 2018-04-01

பியகம விவேகாராம விகாரையில் இடம்பெற்ற கம்பஹா மாவட்ட அறநெறி பாடசாலைகளுக்கிடையிலான நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றியடைந்த மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்.

Attended the presentation ceremony organized to recognize winners of Gampaha District Inter Dhamma School competition held at the Vivekarama Temple in Biyagama.

ශ්‍රි ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ චූලඝන්ධි පාර්ශවයේ මහා නායක පූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජි නා හිමියන්ට ශ්‍රි ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ සංඝ සභාවේ සභාපති පදවිය පිළිබඳ ශ්‍රි සන්නස් පත්‍රය පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාව ට සහභාගි වුනෙමි.

இலங்கை அமரபுர மஹா நிகாயத்தின் சூலகந்த பிரிவின் மஹா நாயக்க தேரர் வணக்கத்திற்குரிய கந்துனே அச்சஜி தேர்ருக்கு இலங்கை அமரபுர நிகாயத்தின் சங்க சபை தலைவர் பதவிக்கான மேலாண்மை தாள்வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்.

Attended the ceremony held to present the scroll to the newly elected President of the Sri Lanka Amarapura Maha Sanga Sabha Ven. Shasthrapathi Ganthune Assaji Mahanayake Thera of the Amarapura Chulaganthi Nikaya at the BMICH. 2018-03-28

කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම මහා විහාරස්ථානය වාර්ෂිකව මහත් ඉහළින් සංවිධානය කරනු ලැබු නවම් මහා පෙරහැරට සහභාගී වුනෙමි.
கொழும்பு ஹுனுப்பிட்டிய கங்காராம விகாரையினால் வருடாவருடம் ஏற்பாடு செய்யப்படும் நவம் மஹா பெரஹர நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன். 2018-02-28

ඓතිහාසික කැළණිය රජමහා විහාරයේ​ දුරුතු මහා පෙරහැර සමාරම්භක අවස්ථාවට ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් සමඟ සහභාගි වුනෙමි.

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த களனி ராஜமஹா விகாரையின் துருத்து மஹா பெரஹராவின் ஆரம்ப நிகழ்வுக்கு அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களும் கௌரவ பிதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆகியோருடன் கலந்து கொண்டேன்.

Joined HE the President Maithripala Sirisena & Hon. PM Ranil Wickremesinghe for the opening ceremony of annual Duruthu Perahara of historic Kelaniya Rajamaha Viharaya. 2018-01-31

දෙල්ගොඩ සියඹලාපේවත්ත, ගොළුම්මහර ශ්‍රි සුභද්‍රාරාම විහාරයේ ධාතු මන්දිරය සදහා මුල්ගල තැබිමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය සදහා සහභාගී වුනෙමි (2018-01-22)
தெல்கொடை சியம்பலாப்பேவத்த கொழும்மஹர ஸ்ரீ சுபத்திராராம விகாரையின் புனித சின்னம் அடங்கிய அறைக்கான அடிக்கல் நாட்டும் புண்ணிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்.

ගම්පහ , පහළගම යටවත්ත පුරාණ රජමහා විහාරයේ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන “පහළගම මහා පෙරහැර” මංගල්‍යයේ සමාරම්භක උළෙල සදහා සහභාගි වුනෙමි.

கம்பஹா பஹாலகம யடவத்த பூராண ரஜ மஹா விகாரையினால் ஒவ்வொரு வருடமும் எற்பாடு செய்யப்படும் “பஹாலகம மஹா பெரஹெர” புண்ணிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்.

ඓතිහාසික හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ නවම් මහා පෙරහැරේ පළමු දිනයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ධාතු කරඩුව තැන්පත් කළෙමි..

ஹுனுபிட்டிய கங்காராம விகாரையில் இடம்பெற்ற நவம் மகா பெரஹர நிகழ்வில் புனித பொருட்களுடன் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டேன்..Honored to attend and place the scared relic casket as the Chief Guest of the Navam maha perahera of Hunupitiya Gangarama Temple.More News ...