දෙදින සුහද නිල සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාවට අයත් එච්එම්එස් ‘මොන්ට්රොස්’ (HMS Montrose) නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරී කමාණ්ඩර් කෝනර් ඕනේල් (Conor O'Neil) මහතාගේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් ගරු ජේම්ස් ඩවුරිස් (HE James Dauris) මහතාගේ ඇරයුමකට අනුව කොළඹ වරායේ නැංගුරම්ලා ඇතිඑච්එම්එස් ‘මොන්ට්රොස්’ නෞකාවේ නිරික්ෂණ චාරකාවක සහ උදෑසන භෝජන සංග්‍රහයකටද සහභාගී විය.

இலங்கையில் இரண்டு நாட்கள் சினேகபூர்வ விஜயமொன்றை ஆரம்பித்துள்ள பிரித்தானிய கடற்படைக்கு சொந்தமான “எச்எம்எச் மொன்ட்ரோஸ்” கப்பலின் கட்டளை அதிகாரி கமாண்டர் கோனர் ஒனேல் அவர்கள் மற்றும் இலங்கைக்கான பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகர் கௌரவ ஜேம்ஸ் டௌரீஸ் அவரகளின் அழைப்பின் பேரில் கொழும்பு துறை முகத்தில் தரையிரக்கப்பட்ட எச்எம்எச் மொன்ட்ரோஸ் கப்பலை பார்வையிடும் நிகழ்வு மற்றும் காலை உணவு விருந்திலும் கலந்து கொணட் போது..(2019-03-31)


More Diplomatics News...