ඇමෙරිකානු වෙරළාරක්ෂක බලකායට අයත්ව පැවති පී 626 නෞකාව , ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු පුළුල් කිරීම වෙනුවෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය වෙතින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙත ලබා ගන්නා ලද අතර , එම නෞකාව ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ‘ගජබාහු’ නමින් අධිකාරියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන් සමඟ සහභාගි වුනෙමි...(
ஐக்கிய அமெரிக்க கடலோர பாதுகாப்பு பிரிவுக்கு சேர்ந்த பீ626 கப்பலை இலங்கை கடற்படை வேலைதிட்டங்கள் மேலும் அதிகரிப்பதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்பு வழங்கும் நோக்கத்துடன் இலங்கை கடற்படைக்கு பொறுப்பேற்று இலங்கை கடற்படை கப்பல் கஜபாவு" என்ற பெயரில் அதிகாரப்படுத்தும் நிகழ்வுக்கு அதிமேதகு சனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுடன் கலந்து கொண்டேன்.2019-06-03)


More Diplomatics News...