ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශපාලන හා හමුදා සම්බන්ධතා කාර්යාංශයේ සහකාර ලේකම් ගරු ක්ලාක් කූපර් මහතා සහ මෙරට ඇමරිකානු තානාපති ගරු ඇලිනා බී ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය ඇතුළු දුත පිරිස අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී හමුවිය. මෙහිදි දෙරට අතර ආරක්ෂක හා සමාජීය සහායෝගිතාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරින..(2019-06-03) ..(2019-06-03)දෙදින සුහද නිල සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාවට අයත් එච්එම්එස් ‘මොන්ට්රොස්’ (HMS Montrose) නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරී කමාණ්ඩර් කෝනර් ඕනේල් (Conor O'Neil) මහතාගේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහා කොමසාරිස් ගරු ජේම්ස් ඩවුරිස් (HE James Dauris) මහතාගේ ඇරයුමකට අනුව කොළඹ වරායේ නැංගුරම්ලා ඇතිඑච්එම්එස් ‘මොන්ට්රොස්’ නෞකාවේ නිරික්ෂණ චාරකාවක සහ උදෑසන භෝජන සංග්‍රහයකටද සහභාගී විය.

இலங்கையில் இரண்டு நாட்கள் சினேகபூர்வ விஜயமொன்றை ஆரம்பித்துள்ள பிரித்தானிய கடற்படைக்கு சொந்தமான “எச்எம்எச் மொன்ட்ரோஸ்” கப்பலின் கட்டளை அதிகாரி கமாண்டர் கோனர் ஒனேல் அவர்கள் மற்றும் இலங்கைக்கான பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகர் கௌரவ ஜேம்ஸ் டௌரீஸ் அவரகளின் அழைப்பின் பேரில் கொழும்பு துறை முகத்தில் தரையிரக்கப்பட்ட எச்எம்எச் மொன்ட்ரோஸ் கப்பலை பார்வையிடும் நிகழ்வு மற்றும் காலை உணவு விருந்திலும் கலந்து கொணட் போது..(2019-03-31)ශ්‍රී ලංකාවේ රුසියානු තානාපති ගරු යුරි මටෙරි මහතා අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී හමුවු අතර මෙහිදි දෙරටට වැදගත් වන කරුණු රාශියක් පිළිබඳ සුහද කතාබහක නිරතවිය.

இலங்கைக்கான ரஷ்ய தூதுவர் கௌரவ யூரி மெட்டேடி அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் வைத்து என்னைச் சந்தித்ததுடன் இதன் போது இருநாடுகளுக்கிடையிலான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுமூக கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றது...(2019-03-28)ශ්‍රී ලංකාවේ පලස්තීන තානාපති ගරු සුහෙයිර් මොහොමඩ් හම්ඩල්ලා සයිඩ් (Zuhair Mohammad Hamdallah Zaid) මහතා ඇතුළු නියෝජිත පිරිස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී හමුවූ අවස්ථාව. මෙහිදි දෙරටේ ආරක්ෂක හා දේශපාලනික සහායෝගීතාවය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වු විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණ.

இலங்கைக்கான பலஸ்தீன் தூதர் கௌரவ சூஹார் முகமது ஹம்தேலாஹ் அவர்கள் உட்பட பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்தித்ததுடன், இதன்போது இருநாடுகளுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் காரணங்கள் தொடர்பாகவும் விரிவான கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றன...(2019-03-19)ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ජපාන ස්වයං ආරක්‍ෂක බළකාය අතර පළමු මාණ්ඩලික සාකච්ඡාව කොලඹ ප්‍රදීපාගාර අවන්හල් පරිශ්‍රයේදී දෙවන දිනටත් පැවැත්විණ. මෙහිදි දෙරට අතර ප්‍රථම වරට පවත්වන ලද මෙම මාණ්ඩලික සාකච්ඡා මාලාව තුලින් දෙරටේ මිත්‍රත්වය සහ අනෝන්‍ය සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා විය.

இலங்கை கடற்படை மற்றும் ஜப்பானிய சுய பாதுகாப்பு படைகளுக்கிடையிலான முதல் அதிகாரிகளின் பேச்சுவார்த்தைகொழும்பு லைட் ஹவுஸ் உணவகத்தில் இரண்டாவது நாளாக இடம்பெற்றது. இரண்டு நாடுகளுக்கிடையிலான இடம்பெறும் அதிகாரிகளின் பேச்சுவார்த்தையின் ஊடாகஇருநாடுகளின் நட்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றது...(2019-02-15)ශ්‍රී ලංකාවේ නව ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද තානාපති ගරු ඇලෙයිනා බි ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය ඇතුළු නියෝජිත පිරිස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී හමුවූ අවස්ථාව. මෙහිදි දෙරටේ ආරක්ෂක හා දේශපාලනික සහායෝගීතාවය වර්ධනය කරගැනීමට අදාලව වැදගත් වන කරුණු රැසක් සාකච්ඡා කෙරින..

இலங்கைக்கான அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் தூதர் கௌரவ அலயினா பி. டெப்டிஸ்ட் அவர்கள் உட்பட பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்தித்ததுடன், இதன்போது இருநாடுகளுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் விடையங்கள் அதிகரிக்கும் வகையிலான சுமூக கலந்துரையாடலும்..(2019-02-15)ශ්‍රී ලංකාවේ අභිනව ජපාන තානාපති ගරු අකිරා සුගියාමා මහතා සහ මෙරට ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක උපදේශක කපිතාන් අත්සුහිරෝ මොරෙයි යන මහත්වරුන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී මා හමුවිය. මෙහිදී දෙරට අතර ආරක්ෂක හා දේශපාලනික සම්බන්ධතා වර්ධනය කරගැනීම සඳහා වූ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් පැවැත්විනි..
ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක බළකාය ශක්තිමත් කිරීමට ඉදිරියටත් සහාය ලබාදෙන ලෙස මාගේ ඉල්ලීමට යහපත් ප්‍රතිචාර දැක්වූ ගරු අකිරා සුගියාමා මහතා වෙරළාරක්ෂක බළකායට අවශ්‍ය සම්පත් සහ තාක්ෂණික සහාය අඛණ්ඩව ලබාදෙන බව මා හට දන්වා සිටින ලදි. ජේ.ආර් ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමන්ගේ කාලයේ සිට දෙරට අතර පැවැත්වෙන මිත්‍රශීලී සබඳතාවය පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන්විය..

இலங்கைக்கா புதிய ஜப்பான் துதூவர் கௌரவ அக்கிரா சுகியாமா அவர்களும் இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதகர் அலுவவகத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் கெப்டன் அத்சூஹிரோ மொறையை அவர்கள் உட்பட பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்தித்தனர. இதன்போது இருநாடுகளுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் விவகாரங்கள் அதிகரிக்கும் வகையிலான இருதரப்பு முக்கியத்துவம் அடங்கிய கலந்துரையாடல் இதன்போது நடைபெற்றன. இலங்கையின் கடலோர பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து கொறிக்கைகள் தொடர்பாக தனது முழுமையான உதவியை வழங்குவதாக இதன்போது குறிப்பிட்டார். அமரர் ஜே.ஆர் ஜயவர்தன அவர்களின் காலத்தில் இருந்து காணப்படும் ஒத்துழைப்பு இக்கலந்துரையாடலின் நினைவுபடுத்தப்பபட்டன..(2019-01-25)ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් James Dauris මහතා ඇතුළු නියෝජිතයන් පිරිසක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී හමුවූ අවස්ථාව. දෙරටේ ආරක්ෂක හා දේශපාලනික සහායෝගීතාවය වර්ධනය කරගැනීමට අදාලව මෙහිදී කරුණු සාකච්ඡා කෙරින..

இலங்கைக்கான பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகர் கௌரவ ஜேம்ஸ் டௌர்ரிஷ் அவர்கள் உட்பட பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து சந்தித்ததுடன் , இதன் போது இருநாடுகளுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு மற்றும் அ ரசியல் விடையங்கள் அதிகரிக்கும் வகையிலான சுமூக கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றன.(2019-01-16)ශ්‍රී ලංකාව , ඉන්දියාව ඇතුළු දකුණු ආසියානු කළාප භාර පෝලන්ත ජනරජයේ ආරක්ෂක උපදේශක සහ සම්බන්ධීකාරක නිළධාරී ලෙස කටයුතු කරන කර්නල් රැඩොස්ලෝ ග්රේබ්ස්කි (Radoslaw Grabski )මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී මා හමුවිය. මෙම විශේෂ හමුවේදී දෙරටේ ආරක්ෂක සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම පිළිබඳ සුහද සාකච්ඡාවක් පැවැත්විනි.(2018-10-15)තායිලන්ත රජයේ ආරාධනයකට අනුව දෙරට අතර පවතින දිගුකාලීන මිත්‍රත්වය සහ ආරක්ෂක සහායෝගීතාව වර්ධනය කිරිමේ නිල සංචාරයේදී තායිලන්න නාවික තටාංකාංගය නිරික්ෂණය කිරිම සදහා ගරු මහිඩෝල් අඩුල්යාඩේජ් මහතා ද සහභාගී වු අතර මෙහිදි බැංකොක් නාවික සමාගමේ සභාපති අද්මිරාල් චැට්චායි ශ්‍රිවෝරකන් මහතා විසින් උණුසුම් අයුරින් අප සැවෝම පිළිගන්නා ලදි.

தாய்லாந்து அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரில் இருநாடுகளுக்கிடையிலான காணப்படும் நீண்டகால நட்புரவு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் அந்நாட்டில் விஜயம் செய்யும் போது தாய்லாந்து கடற்படைக்கு சொந்தமான பெங்கொக் டொக் கம்பனி 1957 லிமிடெட்இன் தலைவர் அட்மிரல் சட்சை சிரிவொரகான் அவர்களால் எங்கள் அனைவரையும் மகத்தான முறையில் வரவேற்கப்பட்டனர்...(2018-10-11)

තායිලන්ත රජයේ ආරාධනයකට අනුව දෙරට අතර පවතින දිගුකාලීන මිත්‍රත්වය සහ ආරක්ෂක සහායෝගීතාව වර්ධනය කිරිමේ නිල සංචාරය අතරතුර එරට නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය ජෙනරල් චායිචෑන් චැන්ග්මොන්කොල් මහතා විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු රාත්‍රි භෝජන සංග්‍රහය සදහා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුනිල් සමරවීර මහතා ඇතුළු නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී විය.

தாய்லாந்து அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரில் இருநாடுகளுக்கிடையிலான காணப்படும் நீண்டகால நட்புரவு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் அந்நாட்டு பிரதி பாதுகாப்பு அமைச்சர் கௌரவ. ஜெனரல் சைசங் சாங்மொங்கோல் அவர்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இரவு விருந்திற்காக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ ருவான் விஜேவர்தன அவர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் கௌரவ சுனில் சமரவீர அவர்கள் உட்பட விஷேட பிரதிநிதிகள் இந் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.

Sri Lankan defence delegation led by State Minister of Defence Hon. Ruwan Wijewardene accompanied by the Secretary to the State Ministry of Defence, Government of Sri Lanka Mr. Sunil Samaraweera attended a dinner organized by Deputy Minister of Defence of Thailand General Chaichan Changmongkol to honour the delegation who are currently on an official visit upon the invitation of Thailand Government to improve bilateral defence collaboration..(2018-10-11)තායිලන්ත රජයේ ආරාධනයෙන් ශ්‍රි ලංකාව හා එරට අතර පවතින වසර 60ක මිත්‍රත්වය, ආරක්ෂක සහායෝගීතාව වර්ධනය කිරිමේ අරමුණින් තායිලන්ත නියෝජ්‍ය අගමැති මෙන්ම ආරක්ෂක අමාත්‍ය ජෙනරල් ප්‍රවිට් වොන්ග්ෂුවොන් මහතා සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් සිදුවිය. එහිදි තායිලන්තයේ ශ්‍රි ලංකා තානාපති ගරු සෙනුකි මහත්මිය සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගරු සුනිල් සමරවීර මහතා ඇතුළු නියෝජිත පිරිසක් මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී විය.

தாய்லாந்து அரசாங்கத்தின் அழைப்பின் பேரில் இலங்கை மற்றும் அந்நாட்டுக்கிடையிலான காணப்படும் 60 வருட கால நட்பு உரவு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நிகழ்வில் தாய்லாந்து பிரதி பிரதமர் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜெனரல் பெரவிட் வொங்ஷுவன் இடையிலான விஷேட கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றன. இந்நிகழ்வுக்கு தாய்லாந்துக்கான இலங்கை தூதர் கௌரவ ஷெனுகி அவர்களும் இலங்கை பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் கௌரவ சுனில் சமரவீர உட்பட விஷேட பிரதிநிகள் கலந்து கொண்டனர்.

Visited the Kingdom of Thailand by honouring an invitation from the Thai government to mark 60 years of friendship between two countries and met with General Prawit Wongsuwon, Deputy Prime Minister and Minister of Defence of Thailand. I was accompanied by Mr. Sunil Samaraweera, Secretary to the State Ministry of Defence, Government of Sri Lanka and Mrs. Kshenuka Senewiratne, Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand. Held a bilateral discussion to improve defence collaboration between the countries.(2018-10-10)ශ්‍රි ලංකාවේ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති ගරු හන්ස්පීටර් මොක් මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේදී මා හමුවිය. දෙරටේ ආරක්ෂක හා දේශපාලනික සහායෝගීතාවය වර්ධනය කර ගැනීමට අදාලව මෙහිදී කරුණු සාකච්ඡා කෙරින.

இலங்கைக்கான சுவிஸ்லாந்து தூதுவர் கௌரவ ஹான்ஸ்பீட்டர் மொக் அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்தித்தார். இச்சந்திப்பின் போது இருநாடுகளுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் ஒத்துழைப்பு வலுபடுத்தும் வகையிலான சுமூக கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றன.

Switzerland Ambassador to Sri Lanka Hon. Hanspeter Mock met me at the State Ministry of Defence, Government of Sri Lanka, held discussions relating to bilateral defense and political collaboration.(2018-10-03)මෙරට විශේෂ සංචාරයක නිරත ජපාන වෙරළාරක්ෂක බළකායට අයත් කාගා නෞකාවේ විශේෂ නිරික්ෂණය සඳහා සහභාගී විය.
இந்நாட்டுக்கு விஷேட விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு வந்தடைந்துள்ள ஜப்பானிய கடலோர பாதுகாப்பு கப்பலான காகாவை கண்காணிக்கும் விஷேட நிகழ்வில் போது (2018-10-02)චෙක් ජනරජය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අඛණ්ඩව පවතින සියවසක සම්බන්ධතාවය වෙනුවෙන් චෙක් ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මිලාන් ස්ටිච් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රි ලංකා වාණිජ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු සැමරුම් උත්සවය සඳහා සහභාගී වුනෙමි.
செக் குடியரசு மற்றும் இலங்கைக்கிடையிலான காணப்படும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் செக் குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மீலான் ஸ்டீச் அவர்களின் தலைமையின் கீழ் இலங்கை வர்தக சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நூற்றாண்டு விழா நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்(2018-09-21)


සුහද සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි බංග්ලාදේශ නාවික හමුදාවට අයත් සොමුද්‍රා ජෝයි යුද නෞකාවේ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා සහභාගි වුනෙමි.
நல்லெண்ண விஜயமொன்ரை மேற்கொண்டு இலங்கை வந்தடைந்த பங்களாதேஷிய கடற்படைக்கு சொந்தமான “சொமுத்ரா ஜோய்” கப்பலை பார்வையிட சென்றேன்.
Making a five-day goodwill visit, 'Somudra Joy', a Bangladesh Naval Ship arrived at the Colombo Port, attended the reception held onboard.(2018-09-13)


"ගෝලීය වියවුල් හමුවේ දේශයේ සුරක්ෂාව” යන තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව විසින් 8 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන කොළඹ ආරක්‍ෂක සමුළුව - 2018 " සමාරම්භක අවස්ථාවට ගරු අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් සහ දෙස් විදෙස් ආරාධිතයන් සමඟ සහභාගී වුනෙමි.

“உலக சவால்களுக்கு மத்தியில் நாட்டின் பாதுகாப்பு” என்ற தொனிப்பொருளில் கீழ் இலங்கை இராணுவத்தினரால் 8வது தடவையாக ஏற்பாட்டு செயப்பட்டுள்ள “கொழும்பு பாதுகாப்பு மாநாடு – 2018” ஆரம்ப நிகழ்வில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் தலைமையில் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளின் பங்கேற்புடன் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன்.

Hon. Prime Minister Ranil Wickremesinghe graced the inaugural session of "Colombo Defence Seminar- 2018" and made the keynote address to a packed local and foreign distinguished audience, This year deliberations are held under the theme of "Security in an era of global disruptions"...(2018-08-30)


ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාව වර්ධනය කරගැනීමේ අරමුණින් විශේෂ හමුවක් ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් සමඟ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රෙය්දී සිදුවිය.
இலங்கை மற்றும் இந்தியாவிற்கிடையில் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு வலுப்படுத்தும் வகையில் விசேட சந்திப்பு ஒன்று இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழைகத்தின் விசேட பிரதிநிகளுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சு வளாகத்தில் இடம்பெற்றது.
A delegation of the Indian National Defence University, led by Maj Gen SC Mohanty met me at the Ministry, held discussions on matters of bilateral importance and mutual relevance with the delegation..(2018-08-27)


මෙරට විශේෂ සංචාරයක නිරතව සිටින ජපාන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ගරු ඉෂුනොරි ඔනොදෙරා (Itsunori Onodera) මහතා සමඟ සුහද සාකච්චාවක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.(
உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு இலங்கைக்கு வருகைதந்த ஜப்பான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கெளரவ. இட்சுனோரி ஒனோடேரா அவர்களுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து சுமூக கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது. .(2018-08-21)


ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට වෙරළාරක්ෂක මුර යාත්‍රා ලබාදීම සඳහා වූ තාක්ෂණික විදහාදැක්වීමක් පිණිස තායිලන්ත ඩොක් ආයතනයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී මා හමුවිය (2018-07-13)


මෙරට රුසියානු ආරක්ෂක උපදේශක කර්නල් දිමිත්‍රි නිකායිලොස්කි (Dimitry Nikhaylouskiy) මහතා සිය රාජකාරි ධූරයෙන් සමුගැනීම දැනුම්දීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී මා හමුවිය .(2018-07-10)ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர், கேர்ணல் திமித்டிரி நிகாய்லொஸ்கி, அவர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக தமது கடமைகளைத் முடிடைந்தவதற்கு பின்னர் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னை சந்திதார்.

Out going Russian Defence Attaché in Sri Lanka Colonel Dimitry Nikhaylouskiy met me at Ministry of Defence.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අඩු පාඩුවක්ව පවතින ප්‍රහාරක පුහුණුවීම් ගුවන් යානාවක් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානාවක් මිලදි ගැනීමට පෙර සිදුකරනු ලබන ශක්‍යතා අධ්‍යනයක් සදහා ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයේ පිහිටි ඉතාලි රජයට අනුබද්ධිත ලියනාඩෝ ගුවන් යානා ආයතනයේ ආරාධනාවක් මත මෙරට ගුවන් හමුදාධිපතිතුමාද සමගින් සහභාගි විය.

இலங்கை விமானப்படையிடம் நிலவுகின்ற போர் பயிற்சி விமானம் மற்றும் பொறுட்கள் ஏற்றி இறக்கம் செய்யும் விமானம் ஆகிய விமானங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு முன்னதான ஆய்வுப்பணியினை மேற்கொள்வதற்காக இத்தாலியில் உள்ள மிலானோ அரசாங்கத்தைச் சேர்ந்த லியனாடோ நிறுவனத்தின் அழைப்பின் பேரில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் விமானப்படை தளபதியுடன் கலந்து கொண்டேன்.

Honoring an invitation visited Leonardo Aircraft Division, an Italian Government affiliated company in Milan, Italy to conduct a feasibility study about a fighter aircraft (training purpose) and a transport aircraft since Sri Lanka Air Force currently lacks such aircrafts. I was accompanied by the Commander of Sri Lanka Air Force.(2018-06-01)

ශ්‍රී ලංකාව හා රුවන්ඩාව අතර ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කරමින් රුවන්ඩා ආරක්ෂක අමාත්‍ය ජෙනරල් ජේම්ස් කබරේබේ මහතා සමඟ දෙරටටම වැදගත් වන නව ආරක්ෂක සහයෝගීතා ගිවිසුමකට රුවන්ඩාවේ කිගාලි අගනුවරදී අත්සන් තැබීය. රුවන්ඩාව වර්තමානය වන විට අප්‍රිකානු සංගමයේ ප්‍රධාන සාමාජික රටකි.

இலங்கை மற்றும் ருவாண்டாவுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் ருவாண்டா பாதுகாப்பு அமைச்சர் கௌரவ ஜெனரல் ஜேம்ஸ் கபரேபே அவர்களுடன் புதிய ஒப்பந்ததை அந்நாட்டு தலைநகரத்தில் வைத்துகைசாத்திட்டனர். தற்போது ருவாண்டாஆபிரிக்க கூட்டமைப்பின் பிரதான நாடாகும்.

Signed a Memorandum of Understanding (MoU) on defence issues during a bilateral meeting with the Rwandan defence officials led by the Rwandan Minister of Defence, General James Kabarebe. This MoU would further strengthen bilateral cooperation and friendship between the two countries.(2018-05-17)

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති ගරු හෙයින්ස් වෝකර් නෙදර්කෝන් මහතා සහ ආරක්ෂක සම්බන්ධීකාරක කර්නල් ක්‍රිස්ටොප් ගර්ට්ච් මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රෙය්දී මා හමුවිය.

இலங்கைக்கான சுவிஸ் தூதுவர் கௌரவ ஹெய்ன்ஸ் வாக்கர் நெடெகோகோன் அவர்கள் மற்றும்அந்நாட்டு பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் கேர்ணல்கிறிஸ்டோபர் ஜெர்ட் ஆகியோர் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்தித்தனர்.

Switzerland Ambassador to Sri Lanka H.E. Heinz Walker Nederkoorn & Swiss Defence Attache Colonel Christof Gertsch met me at the Ministry.(2018-04-19)


මෙරට විශේෂ සංචාරයක නිරත ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති සල්මන් බින් ඊබ්‍රහහිම් අල් කලීෆා මහතා ඇතුළු විශේෂ දුත පිරිසක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී මා හමුවිය.

இலங்கைக்கு விசேட விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு வருகைதந்துள்ள ஆசிய கால்பந்து சம்மேளனத்தின் தலைவர் கெளரவ சல்மான் பின் இப்ராஹிம் அல்-கலீஃபா அவர்கள் உட்பட பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்தித்தனர்.

Touring special deligation led by the President of Asian Football Confederation, Mr. Salman Bin Ibrahim Al- Khaleefa met me at the Ministry premises. (2018-04-03)

විශේෂ සංචාරයක් සදහා මෙරටට පැමිණි ජපන් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ ජපන් එකාබද්ධ ආරක්ෂක බළකායේ අද්මිරාල් කත්සුටෝසි කවානෝ මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මා හමුවිය. මෙහිදි දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා වර්ධනය කිරීමට මෙන්ම වෙරළාක්ෂක දෙපාර්ත්තමේන්තුව ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව සුහද සාකච්ඡාවක් ද සිදුවිය.. (2018-03-09)


මෙරට විශේෂ සංචාරයක නිරත ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රධානී මහාචාර්ය රෝරි මෙඩිකාප් මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී මා හමුවිය. මෙම අවස්ථාවට ජනාධිපති නිතීඥ කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා, ශ්‍රි ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් බ්‍රරයිස් හචෙස්සන් මහතා ඇතුළු නියෝජිත පිරිසක්ද සහභාගී වු අතර මෙහිදි ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ මුලෝපාය කරුණු සම්බනධයෙන් වැදගත් සාකච්ඡාවක්ද සිදුවිය‍. (2018-01-22)

இலங்கைக்கு விஷேட விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு வருகைதந்துள்ள அவுஸ்திரேலியதேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைகத்தின் பிரதானி பேராசிரியர் ரொரி மெடிகாப் அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்திதார். இச்சந்திப்பில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கபில வைத்தியரத்ன அவர்களும் இலங்கைக்கான ஆவுஸ்திரேலிய உயர் ஸ்தானிகர் ப்ரைஸ் ஹட்சசன் உட்பட விசேட பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டதுடன் இந்து சமுத்திர வளாகத்தின் மூலோபாய விடயங்கள் தொடர்பான விஷேட கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றன.

Prof. Rory Medcalf, Head of Australian National Defence University met with me at the Ministry of Defence during his special visit to Sri Lanka. Secretary of Defence Mr. Kapila Waidyarathne and Hon. Bryce Hutchesson, Australian Ambassador in Sri Lanka joined the meeting.

මෙරට විශේෂ සංචාරයක නිරත ඉන්දීය ගුවන් හමුදාපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් බ්‍රිරේන්ද්‍ර සිං දහනෝවා මහතා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී හමුවි සාකච්ඡා නිරත විය.. (2017-12-11)

இந்நாட்டுக்கு விஷேட விஜயமொன்றை மேற்கொண்டுள்ள இந்திய விமானப்படை தளபதி எயார் சீப் மார்ஷல் பிரேந்தர் சிங் தனோவா அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து என்னைச் சந்தித்ததுடன், இதன்போது சிநேகபூர்வ கலந்துரையாடலும்இடம்பெற்றன.

Touring Commander of the Indian Air Force, Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa held a special discussion with State Minister of Defence Hon. Ruwan Wijewardene during his official visit to the Ministry of Defence.More News ...